ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ Τον Οικονομικο Διευθυντη

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Η Εταιρεία FacilCo Limited ιδρύθηκε και παρέχει τις υπηρεσίες της δυναμικά από το 2008. Αποτελείται από ένα κράμα έμπειρων και νεαρών ανθρώπων με πρωτοποριακές αντιλήψεις, έχοντας σαν απώτερο σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων σε όλο του το φάσμα. 

 

Σήμερα, έχοντας σαν εχέγγυο τις εμπειρίες των προηγούμενων ετών, στοχεύουμε στην προσφορά ακόμα πιο αναβαθμισμένων υπηρεσιών διαχείρισης προσβλέποντας στην ικανοποίηση ακόμη και των πιο απαιτητικών μας πελατών.

 

Στηριζόμενοι, στο άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και στους  έμπειρους συνεργάτες μας, έχουμε την δυνατότητα να ικανοποιούμε και να υλοποιούμε με επιτυχία τα έργα τα οποία αναλαμβάνουμε. 

 

Γαλουχημένοι και βασισμένοι πάνω στις ανθρώπινες αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και του αλληλοσεβασμού, υιοθετούμε απόλυτη διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων όλων των πελατών μας και είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρουσιάσουμε ενδελεχή ανάλυση όλων των εσόδων και εξόδων οποιουδήποτε πελάτη μας, επισυνάπτοντας παράλληλα όλα τα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα. 

 

Μέλημά μας, είναι η ουσιαστική και βαθύτερη γνώση των πελατών μας, αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα των μονάδων στις οποίες διαμένουν έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να τους συμβουλεύουμε και να τους καθοδηγούμε ανάλογα. Μέρος της διαδικασίας που ακολουθούμε είναι η μηνιαία  αποστολή λεπτομερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία αναλύονται τα έξοδα (Κεφαλαιουχικά και Μηνιαία Κοινόχρηστα) αλλά και τα οποιαδήποτε έσοδα (εισπράξεις) του κτιριακού συγκροτήματος. Σημειώνουμε, πως για κάθε κτιριακή μονάδα με την οποία συνεργαζόμαστε διατηρούμε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Διαχειριστικής Επιτροπής, σε οποιοδήποτε τραπεζικό οργανισμό επιθυμεί η Διαχειριστική Επιτροπή του Κτιρίου. Διατηρούμε ακόμη, ξεχωριστό αρχείο, τόσο ηλεκτρονικό, όσο και σε έντυπη μορφή, το οποίο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή προς τα μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών.

 

Ακολουθώντας αυτολεξεί τις πρόνοιες του σχετικού νομικού πλαισίου, «ο Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος» η Εταιρεία μας, επιδιώκει όπως κάθε 12-14 μήνες πραγματοποιεί Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται και ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους. 

 

Η έννοια των κοινοχρήστων είναι υψίστης σημασίας σε μονάδες όπου υπάρχει κοινόκτητη ιδιοκτησία και ο κάθε ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος όπως καταβάλει τα κοινόχρηστα που του αναλογούν σε μηνιαία βάση προκειμένου να ικανοποιούνται οι πάγιες υποχρεώσεις της μονάδας  προς τρίτους. Η σημασία καταβολής των κοινοχρήστων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς με τις δαπάνες που γίνονται με τα χρήματα αυτά, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να συμβιώνουν σε ένα υγιές, από όλες τις απόψεις, περιβάλλον, καθώς επίσης και να διατηρούν τη  χρηματική αξία της μονάδας τους σε υψηλά επίπεδα.

 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και μέσα από τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, έχουμε φτάσει στο επίπεδο να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλες τις ανάγκες που δύναται να προκύψουν σε μια κοινόκτητη οικοδομή, ακολουθώντας πάντοτε τη νομοθεσία και έχοντας ως κυρίαρχο γνώμονα τον πελάτη και τις αξίες μας, Διαφάνεια – Εντιμότητα – Αμεροληψία – Υπευθυνότητα - Αλληλοσεβασμός.


Με τους φιλικούς μου χαιρετισμούς

 

Μιχάλης Μαστρής

Οικονομικός Διευθυντής