ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ Ο Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος

Μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ Ο Περί Σκύλων Νόμος 184(Ι)2002